Skip to main content

 International Spirit Fest·

 International Spirit Fest·

 International Spirit Fest·

13th July 2024 – 

13th July 2024 – 

13th July 2024 – 

13th July 2024 – 

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Saturday 13th July 2024
Queens Square, Wrexham

The FREE festival runs from 12pm to 5pm

Fun for all the family!

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

FREE OUTDOOR DANCE AND MOVEMENT ARTS FESTIVAL

Paallam International Spirit Fest (ISF) is a two-day, free, family-friendly dance and movement art festival featuring a series of spectacular outdoor dance performances in the heart of Wrexham. ISF is an annual series of high-quality events produced by PAALLAM to celebrate artistic excellence locally, nationally, and internationally, along with the cultural vibrancy of the city.

Krishnapriya Ramamoorthy, the producer and director of Paallam Arts, said, “We are committed to creating access to high-quality dance performances for the community. SPIRIT FEST ‘24 creates a unique opportunity for communities to engage with dance in an open setup and interact with the artists in a friendly environment. We are keen on building an interest around dance and movement art, and this takes us one step closer to our mission.”

Mae Gŵyl Ysbryd Ryngwladol Paallam (ISF) yn ŵyl ddawns a chelfyddyd symud sy’n gyfeillgar i deuluoedd am ddau ddiwrnod gyda chyfres o berfformiadau dawns awyr agored ysblennydd yng nghanol Wrecsam. Mae ISF yn gyfres flynyddol o ddigwyddiadau o ansawdd uchel a gynhyrchir gan PAALLAM i ddathlu rhagoriaeth artistig yn lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol, ynghyd â bywiogrwydd diwylliannol y ddinas.

If your school would like to participate, please email us at: [email protected].

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Dance Performances · Walkabouts·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Community Stalls · Food Stalls·

Festival Line Up

WISP Dance Club

WISP creates a safe and inclusive environment for young people living with additional needs to dance together. Hundreds of young people have joined them to expand their dance experience, increase their self-confidence, build lasting friendships, and have loads of fun! WISP has included the voices of their members to help shape their projects and create powerful, touching, and inspiring work. This ethos of empowerment and validation keeps their members at the heart of all they do; their personal achievements are an affirmation of the work they do as an organisation.

Mae WISP yn creu amgylchedd diogel a chynhwysol i bobl ifanc sy'n byw ag anghenion ychwanegol ddawnsio gyda'i gilydd. Mae cannoedd o bobl ifanc wedi ymuno â’r clwb i ehangu eu profiad dawns, cynyddu eu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch parhaol, a chael llawer o hwyl! Mae WISP wedi cynnwys lleisiau eu haelodau i helpu i lunio’r prosiectau a chreu gwaith pwerus, teimladwy ac ysbrydoledig. Mae'r ethos hwn o rymuso a dilysu yn cadw eu haelodau wrth galon popeth a wnânt; mae eu cyflawniadau personol yn gadarnhad o'r gwaith y maent yn ei wneud fel sefydliad.

TBA

Osian Meilir ‘QWERIN’

Osian Meilir ‘QWERIN’ (Bach) - Charged with joy, QWERIN is inspired by the weaving and flowing patterns of traditional Welsh folk dancing, combined with the pulsating energy of queer nightlife. QWERIN is back, commenting on notions of queerness and Welshness through a contemporary dance performance that celebrates culture, identity, and community.

Yn llawn asbri, lliw a rythmau cyffrous, ysbrydolwyd QWERIN gan wead a phatrymau'r ddawns werin Gymreig, ynghyd ag egni heintus bywyd nos Cwiar. Daw QWERIN yn ôl eleni i gynnig sylwebaeth pellach ar y cysyniad o ‘Queerness’ a Chymreictod. Perfformiad dawns gyfoes sy’n ddathliad egnïol o ddiwylliant, hunaniaeth a chymuned yw QWERIN.

TBA

TBA

TBA